Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling den 16. marts kl. 17.00 2017 

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forstanderens beretning

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Valggrupper:

A. Fremmødte repræsentanter fra kredse + repræsentanter for landsdelsledelser i landsdel 5 og 6 vælger jævnfør §6 stk. 1 og § 2 stk. 1, 2 medlemmer til bestyrelsen. Valget gælder for en periode på 2 år.

Peter Hundebøll er på valg - genopstiller

Per Thaysen er på valg - genopstiller

Samtidig vælges en suppleant for 1 år.

Morten Gehrt Schmidt genopstiller 

B. Fremmødte medlemmer af skolekredsen jævnfør § 6 stk. 1 vælger et medlem til bestyrelsen. Valget gælder for en periode på 2 år.

Henning Frisker er på valg - genopstiller

Samtidig vælges en suppleant for et år.

Morten Gehrt Schmidt genopstiller

C. Præsentation af det af FDFs hovedbestyrelse for en periode af to år udpegede bestyrelsesmedlem.

7. Valg af revisor

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt