Fra kursusdeltagere til efterskoleelever

På Kongeådalens Efterskole er det muligt at kombinere kendte FDF-aktiviteter som friluftsliv med lederuddannelse og et år med masser af FDF-oplevelser og venner.

Anna Andresen og Nina Holst havde begge været på Kongeådalens Efterskole, før de blev elever på skolen. De er nemlig begge FDFere og har været på kurser og seniorfestival på efterskolen. Så da de skulle vælge efterskole, var det oplagt at undersøge mulighederne på Kongeådalens Efterskole.
- Jeg havde jo opdaget Kongeådalens Efterskole igennem FDF, så til efterskolernes dag var det oplagt at tage på besøg. Og jeg blev bare glad for skolen med det samme. Folk var glade for at vise skolen frem, og her er mange af de ting, jeg kan lide, især idræt og friluftsliv, siger Nina Holst. 
Både hun og Anna Andresen har friluftsliv på Kongeådalens Efterskole, og nyder at kunne bruge et helt år på de aktiviteter, de i forvejen er glade for ved FDF. De har været ude at klatre og sejle i kano, og de har bygget bivuakker og været på sheltertur. Men friluftslivet er ikke eneste lighed med det, de kender hjemme fra deres FDF-kreds og fra FDF-kurser.
- Her er morgensang og aftensang og vi beder fadervor, ligesom vi kender fra FDF, siger Anna Andresen, og Nina Holst tilføjer:
- Her er en kristen tilgang. Det kan jeg godt lide. Og så er der altid et godt fællesskab mellem FDFere på kurser, og sådan er det også her på efterskolen.
Hun og Anna har da også opdaget, at de nu går på efterskole med flere, de tidligere har været på seniorvæbnerkurser sammen med.

Her er en kristen tilgang. Det kan jeg godt lide. Og så er der altid et godt fællesskab mellem FDFere på kurser, og sådan er det også her på efterskolen.

Inspiration med hjem til kredsen

Peter Hundebøll er formand for Kongeådalens Efterskole og kredsleder i FDF Esbjerg 2. Midtby. Han kan som kredsleder se, at det giver de unge en masse at være på Kongeådalens Efterskole:
- Der opstår en masse relationer i og med, at man mødes på kryds og tværs, og møder FDFere fra andre kredse. Man får venner, som holder i flere år bagefter. Det giver noget inspiration hjem til kredsen fra de unge mennesker, siger han.
Anna og Nina er også sikre på, at de kommer hjem med masser af nye input til FDF Virum og FDF Silkeborg 2, når de har været på Kongeådalens Efterskole. Først og fremmest i form af et stærkt fællesskab. Men også med konkret inspiration og ledererfaring. På Kongeådalens Efterskole får man nemlig lov til at arrangere løb, planlægge arrangementer og deltage i f.eks. landsdelens weekend for puslinge/tumlinge. Og så kan man have linjefaget ”Unge I Front”, hvor man lærer at være leder.
- Hvis man f.eks. har en leg, så lærer man at forklare den forståeligt, siger Nina.
- Og man lærer at tage initiativ til at gøre noget. Jeg valgte faget, fordi det er godt at kunne, når man normalt er leder i FDF, siger Anna.