Pris og betaling

Skolepengene fastsættes af skolen i foråret forud for skoleårets begyndelse på baggrund af den støtte, som staten bevilger.

Prisen for at gå på Kongeådalens Efterskole afhænger af husstandens indkomst og antal børn i husstanden. Det er nemt og hurtigt at beregne præcis jeres pris her.

På Kongeådalens Efterskole er udlandstur, lejrskole samt andre ture medregnet i skolepengene.

Ved endelig optagelse betales depositum på 1000 kr., som ikke tilbagebetales ved framelding. Depositum modregnes til gengæld i sidste rate for skolepengebetaling.

Efter fradrag af offentlige tilskud samt betalt depositum fordeles restbeløbet af skolepengene ligeligt til betaling hver den 1. i hver af de følgende måneder: August, september, oktober, november, december, januar, februar, marts, april og maj.

Hvis eleven eller Kongeådalens Efterskole afbryder opholdet i utide, skal der betales det fulde skolepengebeløb for de efterfølgende 4 hele skoleuger.