Et ståsted at møde verden fra

På Kongeådalens Efterskole giver vi unge et ståsted at møde verden fra, er det netop fordi, vi mener, at kombinationen af vores formål, værdier, aktiviteter giver et særligt ståsted for livet. Et ståsted, hvor vi ruster vores elever til at møde livets udfordringer, finde fællesskaber og tage ansvar for den verden, de er en del af.

Vores særlige ståsted tager udgangspunkt i fire områder:

  • Fællesskab
  • Faglighed
  • Tillid
  • Tro

Fællesskab

Vores fællesskab finder sin styrke i vores forskellighed og vores lighed.

Her lægger vi vægt på, at vi ikke alle er ens. Vi er lige meget værd, lige meget om man er god til at køre traktor, skrive dansk stil eller synge. Alle bidrager dermed med ”dem som de er”, til oplevelsen af at vi sammen kan mere end alene. Igennem mødet med andre unge, der er anderledes end en selv, får de unge mulighed for at udvide deres perspektiv på verden og dermed få udvidet deres horisont.

Ligheden opleves i livets store spørgsmål - at vi alle er mennesker - med usikkerhed, begejstring, lyst, bekymringer, dumheder og glæder. At være ung rummer alle disse almen menneskellige følelser og i fællesskabet styrkes de unge af deres egen oplevelse af verden

Fællesskabet rummer også voksne - vi laver skole med eleverne, ikke for eleverne. Hos os glædes, oplever og vokser de unge i mødet med voksne, der har noget på hjertet.

Faglighed

Vores faglige undervisning er niveaudelt, så eleverne oplever, at de vokser med udgangspunkt i deres faglige niveau. Undervisningen peger frem mod folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse. Se mere on vores undervisning

Den faglige undervisning suppleres af linje- og valgfag. Vores linjefag tager udgangspunkt i "Hands on" og "Made by me".

 

 

I "Hands on" linjefagene tager udgangspunkt i naturen og at arbejde med naturen. Fagene tager udgangspunkt i den praktiske dimension. Vi arbejder målrettet så vores ideer til at blive til virkelighed. Linjefagene er praktiske fag hvor vi afprøver mange forskellige sider af de enkelte fag. Vi arbejder med vores hænder som den skabende kraft - vi tror på at øvelse gør mester og at igennem hårdt slid kan alting lykkes.

Under "Hands on" tilbyder vi linjefag i Friluftsliv, Landbrug, Håndværk og Unge i front

I "Made by me" linjefagene er vores fokus, at den enkelte elev får lov til at udtrykke sig igennem kunst. I mødet med kunsten udvikles den enkeltes perspektiv på verden og eleverne oplever at egne og andres tolkninger af verden igennem kunsten giver perspektiver på tilværelsen.Gennem en kreativ tilgang og med fokus på den kreative proces udvikler den enkelte elev sit eget kunstneriske udtryk.

Under "Made by me" tilbyder linjefag i Kunst & Design, Teater, Musik og Medie.

Tillid

Vi tror mere på tillid og gensidig respekt end et væld af regler. Til gengæld forventer vi også, at vores elever lever op til tilliden.

Som elev på Kongeådalens Efterskole bliver man mødt med en høj grad af tillid. Vi tror nemlig på, at alle vil skolen og hinanden det bedste. Vi laver skole på en måde, der betyder at vi bliver nød til at have en gensidig tillid til hinanden. Tilliden er en forudsætning for den måde vi driver skole på. En række af de muligheder vi stiller til rådighed for eleverne, tager udgangspunkt i at vi tror på, at de overholder de aftaler vi har. Det glæder ikke mindst i forhold til vores faciliteter - hvor vores værksteder og faglokaler altid er åbne.

Tro

Skolen er oprettet af FDF og har til formål at drive skole på folkekirkeligt grundlag.

På skolen møder eleverne kristendommen og igennem dette møde have mulighed for at samtale om de store spørgsmål i livet. Mødet sker fordomsfrit og åbent, med mulighed for egen fortolkning.

I skolens dagligliv møder eleverne troen, fortalt og oplevet med voksne, der tør stå mål med elevernes nysgerrighed.

Vores værdier tager udgangspunkt i et kristent livs- og menneskesyn.