Skolens værdigrundlag

Kongeådalens Efterskole bygger på et kristent livssyn, der har baggrund i FDF og de grundtvig/koldske tanker.

I hverdagen på skolen er det kristne menneskesyn om ligeværdighed helt grundlæggende.

Mange steder præger konkurrence hverdagen, og man hører om unge, der bliver stressede af det pres. Sådan er det ikke hos os. Vi tror alle har lige værdi, lige meget om man er god til at køre traktor eller til at skrive dansk stil.

 

Det kristne livs- og menneskesyn er bl.a. karakteriseret ved

tilværelsen skyldes ikke os selv - mennesket er en guddommelig skabning
tilværelsen er større end os selv
mennesket er underlagt ligeværdighedens vilkår
mennesket er sat i sammenhæng med andre mennesker
mennesket er sat i frihed i verden

 Skoleprofil · Kongeådalens Efterskole er 

En bred skole med hensyn til elevtilgang, boglige fag(trin), valgfag og faglinjer
En bred skole med en blanding af boglige fag, valgfag og praktisk arbejde
En skole med en bred vifte af oplevelser
En skole, hvor der er rum og tid til den enkelte

Værdier for den enkelte elev

Kongeådalens Efterskole ønsker at fremme den enkeltes alsidige udvikling og dannelse ved at:

1. Bibringe færdigheder - boglige, praktiske og sociale
2. Udvikle selvstændighed og modenhed gennem medansvar og medindflydelse
3. Udvikle udholdenhed og robusthed
4. Skabe udvikling af identitet gennem fællesskab
5. Give mod, håb og tro på livet og fremtiden
6. Opdrage til demokrati, åndsfrihed og ansvarlighed
7. Opdrage til at værne skaberværket
8. Møde oplevelser og udfordringer som enkeltperson og i fællesskab med andre
9. Møde evangeliet og det kristne livssyn