Hverdagen

07.00 Køkkenelever mødes
07.20 Morgenmad
08.00 Boglige fag
09.30 Formiddagskaffe og morgensang
10.00 Fag fortsætter
12.05 Middagsmad
13.00 Fag fortsætter
14.00 Valgfag og projektfag
17.45 Aftensmad
18.30 Lektietime
20.45 Aftenkaffe
21.45 Aftensang
22.00 Alle i lejlighederne
22.30 Alle i seng