Unge i front

Er du medlem af en forening

Har du en leder i maven?

Kan du lide at lære fra dig?

Har du lyst til at lære mere om dig selv og andre?

Kan du lide at stå for natløb og lignende arrangementer?

Linjefaget Unge I Front tager udgangspunkt i din udvikling som leder. Undervisningen er en god blanding af teori og praksis - ofte vil vi inddrage teorien i forbindelse med praktiske opgaver og øvelser. Vi vil have fokus på gruppedynamik og teamsamarbejde, da det fx er vigtigt, når vi giver kritik eller I skal i praktik i en forening. Vi kommer til at lære hinanden godt at kende.

Unge i front er

 • At lære at lave dit eget projekt fra start til slut
 • Praktik som leder i en forening: FDF-kreds, Spejdergruppe, gymnastikforening
 • Praktiske øvelser og opgaver
 • Planlægning, afvikling og evaluering af fælles projekter på skolen;
 • Børnenes Dag i Dover, FDF-væbnerweekender og samarbejde med Lintrup skole.
 • Ideer og inspiration til at tage med hjem i din egen forening
 • Teori om målgruppe, planlægning, evaluering, gruppedynamik, lederrollen mm.
 • Planlægge og afholde aktiviteter i forhold til en bestemt målgruppe.
 • Øvelse i at stå foran andre og give instruktion
 • Større bevidsthed om egen rolle som leder/instruktør for en gruppe.
 • Kursusbevis og udtalelse