Vi glæder os til at se dig!


Her på siden kan du booke et besøg eller tilmelde dig efterskolen.

Book et besøg

Navn (skal udfyldes)

Mobil (skal udfyldes)

E-mail (skal udfyldes)

Jeg er interesseret i skoleåret (skal udfyldes)
2019-202020-212021-222022-232023-24

Jeg skal gå i (skal udfyldes)
9. klasse10. klasse

Vælg dato for besøg (skal udfyldes)
19. maj 2020

Vi kontakter dig hurtigst muligt for at aftale et konkret tidspunkt

Tilmeld dig

Til skoleåret (skal udfyldes)
2018-192019-202020-212021-22

Klassetrin (skal udfyldes)
9. klasse10. klasse

Navn (skal udfyldes)

Adresse (skal udfyldes)

Postnummer (skal udfyldes)

Kommune (skal udfyldes)

Mobil (skal udfyldes)

E-mail (skal udfyldes)

Mor

Adresse

Postnummer

Mobil

E-mail

Far

Adresse

Postnummer

Mobil

E-mail

Vi kontakter dig hurtigst muligt for at aftale et konkret tidspunkt

Økonomiske betingelser for en elevs ophold på Kongeådalens Efterskole.

Skolepengene fastsættes af skolen i foråret forud for skoleårets begyndelse på baggrund af den støtte, som staten bevilger. Skolepengebeløbet meddeles så snart det er muligt for skolen at fastsætte beløbet.

På Kongeådalens Efterskole er udlandstur, lejrskole samt andre ture medregnet i skolepengene. Ved endelig optagelse betales depositum på 2.000 kr., som ikke tilbagebetales ved framelding. Depositum modregnes til gengæld i sidste rate for skolepengebetaling.

Efter fradrag af offentlige tilskud samt betalt depositum fordeles restbeløbet af skolepengene ligeligt til betaling hver den 1. i hver af de følgende måneder: August, september, oktober, november, december, januar, februar, marts, april og maj.

Hvis eleven eller hjemmet afbryder opholdet i utide, skal der betales det fulde skolepengebeløb for de efterfølgende 4 hele skoleuger. Hvis eleven bryder de overordnede af skolens regler, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet, skal der betales det fulde skolepengebeløb for de efterfølgende 4 hele skoleuger. Efterskoleopholdet kan af forældrene varsles opsagt med mindst 4 ugers varsel til udgangen af en kursusuge. Eleven fortsætter sit skoleophold indtil det varslede ophør. Afbryder eleven/forældrene opholdet med kortere varsel end 4 uger, betaler forældrene et afbrydelsesgebyr svarende til skolepengene i perioden op til de 4 uger. For den del af de 4 uger, hvor eleven ikke opholder sig på skolen, mistes retten til elevstøtte, og forældrene skal derfor betale den fulde elevbetaling uden fradrag for statslig elevstøtte for denne periode.

lndehaveren af forældremyndigheden indestår for alle økonomiske forhold i forbindelse med elevens efterskoleophold.