Naturefterskole ved Kongeåen

Kongeådalens Efterskole er en naturefterskole beliggende ved den naturskønne Kongeådal lige syd for Kongeåen, som historisk og kulturelt forbinder sig helt tilbage til Vikingetiden.

Kongeåen og naturen i det hele taget er en vigtig del af dét at gå på Kongeådalens Efterskole, og vi bruger naturen både i undervisningen og i fritiden. Vi tager gerne en dukkert i Kongeåen, sejler en tur i kano eller hjemmebyggede fartøjer eller fanger fisk – som vi derefter tilbereder over bål, naturligvis. Vi går også ture i skoven eller i Åtte Bjerge, hvorfra vi kan nyde madpakken med udsigt over Kongeådalen. Og så giver vi dig på Kongeådalens Efterskole mulighed for at bo et år i shelter.Naturen er kun til låns

Vores natursyn er tæt forbundet med vores kristne livssyn. Vi ser naturen som et skaberværk og kloden som noget, vi låner af de kommende generationer. Vi har stor respekt for skaberværket og føler en forpligtelse i forhold til at leve så bæredygtigt som muligt, så vi kan aflevere kloden til vores efterkommere på en måde, så de har de samme muligheder som os.

Under omlægning til økologi

I tråd med vores natursyn har vi valgt at omlægge vores landbrug til økologi. I efteråret 2020 kan vi kalde os fuldt økologiske. Den mad, vi serverer for eleverne, er så vidt muligt økologisk, og vi er selvforsynende med kartofler, grise og kaniner. Snart har vi også vores egne æglæggende høns.

Valgfag inden for Natur

På Kongeådalens Efterskole tilbyder vi tre valgfag inden for "Natur", nemlig fagene Friluftsliv, Landbrug og Jord til Bord, men vores natursyn og den bæredygtige tankegang gennemsyrer hele livet og al undervisningen på efterskolen, hvor vi bl.a. forsøger at lære eleverne, at vi er en del af naturen, og hvilke konsekvenser, det kan have for miljøet, hvis vi overforbruger.

Selvom vi har stor respekt for naturen, er det også vigtigt for os, at vi i undervisningen har det sjovt med at være i naturen. Eleverne skal synes, at det er sjovt, berigende og udfordrende at fiske, lave bål og klatre i træer, så der opstår et fællesskab ud af vores samvær i og med naturen.